Banskobeliansky krokodíl


V Banskej Belej sa každoročne v najbižšiu nedeľu po 16. júli koná tradičná belianska púť - hody. Pri tejto príležitosti sa na základe historky zaužíva od roku 1962 zvyk "výlovu a delenia krokodíla" a to každý druhý rok, vždy v sobotu popoludní pred púťou. Aj na tento rok pripadá udalosť výlovu krokodíla s bohatým programom, ktorý sa uskutoční 18. - 20.7.2008!!!

Historka o vzniku podujatia:
(Ján Melcer: Banská Belá. Obec Banská Belá, 1998)
"...kedysi v minulosti potrundžení obyvatelia osady Halča išli domov z belianskej krčmy po veľkej búrke. Cestou pri Halčianskom jazere uvideli na hladine plávajúci kmeň borovice, ktorý pokladali za krokodíla. Zistenie tejto skutočnosti sa ponáhľali nahlásiť vedeniu mesta, na základe čoho mestská rada vydala rozkaz na chytenie a zneškodnenie tejto obludy - krokodíla v Halčianskom jazere.
A tak táto veselá príhoda sa stala podnetom k prekáraniu Belanov z príležitosti hodov, na ktorých sa každému dostane určitý diel z uloveného krokodíla. "Výlov a delenie krokodíla" má v súčastnosti za cieľ dávať na pranier to, čo je pre obec neprospešné, zlé a čo trápi občanov. Svojským spôsobom a podaním vytvoriť vtip, žart a zabaviť verejnosť."

Fotografie z posledné výlobu banskobelianskeho krokodíla:

krokos1
krokos2krokos3krokos4krokos5krokos6krokos7krokos8krokos9krokos10krokos11krokos12krokos13krokos14krokos15krkos16krokos17krokos18krokos19krokos20krokos21krokos22krokos23krokos24krokos25