Samospráva


mapa
Adresa úradu:

Obec Banská Belá
č. 298
966 15 Banská Belá

Telefón: +421 45 69 33 221

E- mail: ou-bbela@bsnet.sk

Starostka obce: Ing. Ľubica Jašková

Poslanci obecného zastupiteľstva:
MVDr. Branislav Babirád
p. Viera Babirádová
JUDr. Jaroslav Kubinský
Ing. Mária Lukáčová
Ing. Vladimír Mecho
MVDr. Rastislav Siládi
MUDr. Magdaléna Vojtášová

Kontrolór obce: Edita Schillerová

Úradné hodiny:

Pondelok 6:45 - 15:00
Utorok 6:45 - 15:00
Streda 6:45 - 15:45
Štvrtok 6:45 - 15:00
Piatok
6:45 - 15:00